Pages

Sunday, August 02, 2009

Panduan Hadapi Temuduga SPP


Assalamualaikum...semua..kali ini aku nak berkongsi sedikit pengalaman ketika menghadapi temuduga SPP (Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia) . Sebenarnya banyak tips untuk menghadapi temuduga itu, disini aku bagikan sedikit tips dan tatacara menghadapi temuduga SPP ini...Ok bagi akulah, apa yang penting , kita hendaklah sentiasa Cool..:) jangan mudah Gabra, dan di sertai dengan persediaan yang Mantap!...bentuk persediaannya adalah seperti berikut....:-

Bacaan

TERAS PENDIDIKAN NEGARA
Rukun Negara
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Wawasan 2020
Islam Hadhari
KEMENTERIAN
Kementerian Pelajaran Malaysia
Kementerian Pengajian Tinggi
SEJARAH PERKEMBANGAN PELAJARAN MALAYSIA
Perkembangan Dasar & Kemajuan Sistem Pelajaran Kebangsaan
Perkembangan Pelajaran Masa Kini
SISTEM PELAJARAN MASA KINI
Pendidikan Pra Sekolah
Pendidikan Rendah
Pendidikan Menengah
Pendidikan Khas
Program Pendidikan Khas
Sekolah Sukan
Sekolah Seni
Pembestarian Sekolah
Pendidikan Pasca Menengah & Institusi Pengajian Tinggi
Pendidikan Swasta
Pelan Induk Pendidikan
KURIKULUM
Teori Pendidikan
Kurikulum Prasekolah
Kurikulum Baru Sekolah Rendah
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
Kurikulum Kursus Perguruan Lepasan Ijazah
Pengurusan Kurikulum
Program JQAF
Kia2M
PROGRAM SOKONGAN DAN HAL EHWAL MURID
Asrama
Skim Pinjaman Buku Teks
Biasiswa dan Pinjaman
Program Bersepadu Sekolah Sihat
Program Pemakanan Sekolah
Bimbingan dan Kaunseling
Malaysia Teacher Standard

PIBG

Skim Baucer Tuisyen

PROGRAM KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Gerak Kerja Kokurikulum
Sekolah Harapan Negara
Hari Guru
Projek Nilam
Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia
Majlis Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pelajaran
Malaysian Teacher Standard MTS

URUSAN PERKHIDMATAN

Perintah-Perintah Am
Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993
Arahan Perbendaharaan
Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor
Arahan Perkhidmatan
Akta Acara Kewangan
Peraturan-Peraturan Pegawai Awam

FAKTOR-FAKTOR PENILAIAN

Calon-calon akan dinilai dari aspek-aspek berikut :-

Cara Penyampaian/Berkomunikasi.

Kemahiran berhujah dan kemampuan menyampaikan buah fikiran dan maksud dengan rasional, logik, jelas, tepat dan padat adalah faktor utama ke arah kejayaan seseorang guru profesional. Adalah menjadi andaian asasi bahawa guru-guru terlatih adalah fasih, cekap dan terampil dalam menggunakan Bahasa Melayu. Oleh itu, calon-calon yang didapati tidak cekap dan tidak fasih dalam penggunaan Bahasa Melayu akan gagal dalam temuduga. Guru-guru yang tidak prihatin dalam pengucapan bahasanya sehingga selalu kabur atau memesongkan maksud yang hendak disampaikan akan diberi penilaian yang negatif. Perawakan Dan Penampilan Diri.

Calon-calon dikehendaki hadir temuduga dengan berpakaian kemas dan sopan. Calon-calon lelaki dikehendaki memakai baju kemeja berlengan panjang dan bertali leher, manakala calon-calon wanita memakai pakaian yang bersopan.

Pengetahuan Ikhtisas.

Adalah menjadi harapan Lembaga Temuduga bahawa guru-guru terlatih yang ditemuduga mempunyai pengetahuan yang wajar dan mempunyai kemahiran berbincang secara canggih (intelligent discussion) mengenai perkara-perkara berikut :-

a) Sejarah pembentukan dan perkembangan Sistem Pendidikan Negara dari segi dasar, pengurusan dan pentadbiran, sistem persekolahan, kurikulum dan sistem penilaian. Adalah diharapkan calon-calon telah membaca, mengkaji dan menerapkan fakta-fakta penting di dalam Penyata Razak (1956), Laporan Rahman Talib (1960), Akta pendidikan 1961 dan Laporan Kabinet mengenai perlaksanaan Dasar Pelajaran (1979);

b) Struktur dan sistem pengurusan dan pentadbiran negara pada peringkat pusat, negeri, daerah dan sekolah.

c) Falsafah Pendidikan Negara, khasnya dari segi perlaksanaannya di sekolah dan dalam bilik darjah.

d) Pengetahuan yang mendalam mengenai Dasar Pembangunan Negara/Wawasan 2020 dan hubungkaitnya dengan pendidikan dari segi falsafah dan amalannya.

e) Pengetahuan akademik yang wajar berkaitan dengan matapelajaran yang diajar opsyen/matapelajaran pengkhususan di institut/ maktab perguruan/ universiti.

f) metodologi dan perkaedahan matapelajaran yang diajar dengan tumpuan khas kepada aplikasinya di dalam bilik darjah.

g) Konsep, teori dan prinsip pedagogi dan psikologi dengan tumpuan khas kepada aplikasinya di dalam bilik darjah.

h) Falsafah dan konsep mengenai kurikulum dan perkembangan kurikulum dengan tumpuan khas kepada KBSR dan KBSM dan hubungkaitnya dengan matapelajaran yang diajar dan matapelajaran opsyen/pengkhususan di Institut/maktab perguruan/ universiti.


Pengetahuan Semasa/Am.

Pengetahuan semasa/am dikaitkan dengan aspek celik budaya. Celik Budaya diertikan sebagai kepekaan, keprihatinan dan daya ingin tahu terhadap alam persekitaran hidup dari segi fizikal, sosial, ekonomi, pentadbiran dan politik. Seseorang yang celik budaya mempunyai pengetahuan dan maklumat asas mengenai alam persekitarannya dan dapat berbincang secara canggih mengenainya dari berbagai-bagai sudut pandangan dan perspektif.

Laporan Nilaian Prestasi.

Laporan nilaian prestasi adalah juga diambilkira dalam pemilihan seseorang calon itu. Penilaian ini dibuat oleh Pegawai Penilai masing-masing dengan berpandukan kepada format borang yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Antara aspek-aspek yang dinilai ialah dengan memerhatikan guru berkenaan mengajar di dalam kelas atau membimbing murid-murid di dalam aktiviti-aktiviti ko-kurikulum.


CALON TIDAK DIPERAKU @ GAGAL

Lemah cara penyampaian/komunikasi
Lemah perawakan/sikap.
Lemah Pengetahuan Am.
Lemah Ikhtisas.
Lemah keseluruhan.

ok tu jer aku rasa dah memadai...untuk pengentahuan semua dan persediaan...semoga kalian semua berjaya..wassalam0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...